Tietosuojaseloste

1. Yleistä
Koiraurheilukeskus SAVO Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaita heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Asiakasrekisteritietoihin on pääsy vain Koiraurheilukeskus SAVO Oy:n omilla työntekijöillä, jotka ovat koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin työntekijöistä näkee asiakastietoja vain siltä osin, mitä on työtehtävän suorittamiselle välttämätöntä.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Koiraurheilukeskus SAVO Oy
Sähkökierto 4, 70900 Toivala
Y-tunnus 3302666-1

Rekisteriasioihin liittyen yhteyshenkilönä toimii:
Koiraurheilukeskus SAVO Oy
Hanna-Kaisa Matikainen
Sähkökierto 4, 70900 Toivala
Puh. 044 576 3990

3. Rekisterin nimi
Koiraurheilukeskus SAVO Oy Asiakasrekisteri, johon kuuluu;

  • Koiraurheilukeskus SAVO Oy kaikki verkkokauppa-asiakkaat
  • Koiraurheilukeskus SAVO Oy uutiskirjeen tilaajat
  • Koiraurheilukeskus SAVO Oy varauskalenterin asiakkaat


Säilytyspaikka:
Koiraurheilukeskus SAVO Oy, Sähkökierto 4, 70900 Toivala

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan yksilöintitiedot: Nimen, yhteystiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan itse antamat tiedot kuten esimerkiksi suostumus sähköiseen markkinointiin. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä tai mahdollisesti jatkuessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Voimme luovuttaa asiakastietoja eteenpäin kolmansille osapuolille tilauksien toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tiedot välittyvät myös mahdollisen luottosopimuksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoaineisto ja sen käsittely on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin hallinnollisin ja teknisin tietoturvatoimin.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme niin, että pyyntö on riittävällä tavalla yksilöity. Rekisteröity voi samalla tavalla pyytää myös häntä koskevien tietojen korjausta tai päivittämistä.